WYDANIE ONLINE

Główny Inspektor sanitarny podał wytyczne dotyczące gospodarowania odpadami odbieranymi od osób zarażonych koronawirusem lub poddanych kwarantannie. Zasady te będą obowiązywały do czasu ustania pandemii.

czytaj więcej »

To, czy konieczne będzie sporządzenie karty przekazania odpadów, zależy od tego, czy rolnik, od którego firma odbiera złom (m.in. zużyte maszyny rolnicze), jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji, czy nie.

czytaj więcej »

Przewóz olejów przepracowanych powinien odbywać się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Z uwagi na specyfikę tych substancji potrzebne jest także zgłoszenie przewozu. To jednak zależy od ilości, jakie chcemy transportować.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Prowadzimy roboty ziemne. Zgodnie z przepisami jesteśmy tak wytwórcą odpadów (powstałych w wyniku świadczenia usług), transportującym odpady (mamy wpis w rejestrze BDO w dziale VII), jak przyjmującym odpady (firma posiada dwie decyzje, zarówno na zbieranie, jak i przetwarzanie odpadów, w tym ziemi o kodzie 17 05 04). Czy w związku z tym powinniśmy sami sobie wystawić KPO? Jeśli nie, to taki dokument powinien mieć przy sobie kierowca, który wywozi z placu budowy odpady?

czytaj więcej »

Do 5 marca 2020 r. posiadacze pozwoleń na wytwarzanie odpadów powinni złożyć wniosek o ich zmianę. Czy to oznacza, że wszyscy spóźnialscy zostaną bez aktualnych decyzji?  

czytaj więcej »

Podmiot, który chce oddać odpady na składowisko, musi sporządzić podstawową charakterystykę odpadów. Oprócz niej potrzebne są również testy zgodności. Istnieją jednak pewne wyjątki.

czytaj więcej »

Osady komunalne zawierają dużą ilość bakterii oraz innych drobnoustrojów chorobotwórczych, a często także wysoką zawartość metali ciężkich i stwarzają zagrożenie dla środowiska. Jednak odpowiedni sposób ich przetwarzania to wciąż duże wyzwanie dla oczyszczalni ścieków komunalnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jak zaklasyfikować odpady z węży PVC (PCW) powleczonych drutem metalowym? Podczas produkcji na węże montuje się zawory, potem sprawdzana jest ich szczelność, a na końcu pakowane są w kartony.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Pod jakim kodem odpadu należy sklasyfikować dokumenty z archiwum, które oddajemy do niszczenia (są to faktury, zamówienia – papier). Do tej pory odbiorca odbierał je pod kodem 15 01 01 (dodam, że tylko taki kod mamy w pozwoleniu), a w tej chwili domaga się zmiany kodu odpadu na 19 12 01. Czy nadal możemy oddawać je z użyciem kodu 15 01 01?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jesteśmy producentem paneli samochodowych i używamy do produkcji różnych artykułów chemii niebezpiecznej, np. styren, chlorek metylenu, które kupujemy w opakowaniach plastikowych 5 l lub beczkach stalowych 200 l. Czy dostawca tej chemii ma obowiązek odebrać od nas zużyte opakowania lub zapłacić za ich utylizację?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jesteśmy producentem zabudów samochodowych, produkujemy półprodukty które wysyłamy do naszych klientów, gdzie są one montowane, uzbrajane i przez klienta sprzedawane jako gotowy produkt. Żeby zabezpieczyć towar, używamy przekładek, umieszczamy go na palecie oraz zawijamy folią typu stretch. Czy w takiej sytuacji jesteśmy wprowadzającym opakowania? Zdarza się, że z resztek np. paneli lub sklejki montujemy własne opakowania na czas transportu, czy powinniśmy to w jakiś sposób ewidencjonować?

czytaj więcej »

wiper-pixel